Altres

L'EXPLORATORI dels Recursos de la Natura realitza també altres activitats de forma puntual com poden ser exposicions, conferències, jornades i altres. A continuaciói podeu veure'n algunes de les que s'han realitzats fins a dia d'avui.
© 2018 Exploratori dels Recursos de la natura. Tots els drets reservats.