Inscripció per altres professionals cursos EXPLORA en el marc de la UCENForma de pagament:

mitjançant transferència bancària al número de compte: ES74 2100 0655 74 0200310452

(Indiqueu: "UCEN" i el nom de l'interessat/ada)

Envieu el comprovat de pagament a:

EXPLORA - Av. de les Bases de Manresa, 61-73 08242 Manresa

o una còpia escanejada a exploratori@exploratori.org


Form by ChronoForms - ChronoEngine.com