Consell Directiu

  • Francesc Torres, rector de la Universitat Politècnica de Catalunya
  • Montserrat Venturós, alcaldessa de Berga
  • Dolors Grau, directora de l'EXPLORATORI dels Recursos de la Natura
© 2021 Exploratori dels Recursos de la natura. Tots els drets reservats.